Vilkår for kjøp av abonnement for Era Tran

Informasjon om Era Tran

Disse vilkårene er utformet av Era Tran AS (Norsk selskap med org. nr. 917 966 710MVA og adresse Grini Næringspark 3, 1361 Østerås) («Era Tran», «oss», «vår» eller «vi»).

Kontaktinformasjon

Hovedmåten å kontakte oss på er via e-post til post@eratran.no eller telefon +47 91391008/ +47 90148463. Du kan også kontakte oss via sosiale medier (@eratran.no) 

Generelt

Et kjøp av abonnement er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettloven.

Avtalen mellom deg som kjøper og Era Tran som selger består av opplysningene vi gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, eventuell direkte korrespondanse mellom oss samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene vi har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom oss og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom oss og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så lenge det ikke strider mot bindende lovgivning.

Abonnement

Ved å kjøpe et abonnement, mottar du 4 enheter av produktet til fast levering i den frekvens du har valgt. 

Abonnementene har ingen bindingstid og kan enkelt sies opp (Se avsnitt om «Varighet og oppsigelse»)

Levering

Det er fri frakt på våre abonnementer

Første levering skjer på bestillingstidspunktet. Legger du inn din bestilling før kl 15 på hverdager sender vi din bestilling samme dag. Legges den inn etter kl 15 sendes den påfølgende arbeidsdag. 

Som abonnent vil du motta nye forsendelser i tråd med din valgte leveringsfrekvens inntil du eventuelt velger å stoppe/pause abonnementet.

Leveringene er tilpasset slik at pakkestørrelsen er innenfor kravene Posten stiller for levering direkte til din postkasse. 

Posten anbefaler at postkassen har følgende innvendige mål: 370 mm x 270 mm x 160 mm

Er postkassen for liten til å romme sendingen må pakken hentes på ditt nærmeste postkontor eller Post i Butikk. 

Vi sender våre produkter med Posten til adresser i Norge (vi kan dessverre ikke sende til Svalbard eller Jan Mayen).

Hvis et produkt ikke er på lager, forbeholder vi oss retten til å ikke levere det produktet innen den spesifiserte leveringstiden eller å kansellere ordren.

Varighet og Oppsigelse

Ditt abonnement fornyes automatisk. Du fornyes til den leveringsfrekvensen du valgte i kjøpsøyeblikket. 

Du kan når som helst si opp ditt abonnement med virkning fra førstkommende utsendelse. 

For å si opp ditt abonnement kan du velge mellom en av fremgangsmåtene nedenfor:

1) Avslutt abonnementet ditt selv

Enten via Vipps – Gå inn på «Betalinger» og «Faste betalinger» i Vipps appen. Her vil du finne en lenke til «Min konto» på vår nettside hvor du selv kan gjøre de endringer du måtte ønske. Du behøver ingen passord.

Eller direkte på www.eratran.no og «Min konto»

2) Kontakt oss direkte, så ordner vi det for deg. Ønsker du ikke førstkommende utsendelse ber vi om at du kontakter oss innen 1 arbeidsdag før førstkommende utsendelsesdag. Kontaktinfo: post@eratran.no eller telefon +47 91391008/ +47 90148463

Priser

Våre priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om prisendringer vil skje minst 14 dager før prisendringen trer i kraft. Introduksjonstilbud kan kun benyttes ved førstegangs tegning av abonnement da dette er rettet mot nye kunder.

Opplysning om de totale kostnadene du skal betale, inklusive merverdiavgift gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

Betaling

Betaling for produktene skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende vilkår for valgte betalingsleverandør. For tiden tilbyr vi betaling via Vipps (Vipps AS)

Ordrebekreftelse

Som kjøper av abonnement mottar du en ordrebekreftelse fra oss på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Vi anbefaler at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med din bestilling med hensyn til varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, ber vi deg ta kontakt med oss så snart som mulig.

Endringer

Endringer av produkter, leveringsform og leveringsfrekvens kan forekomme. Varsel om endringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Mindre endringer, eksempelvis endret emballasje, vil ikke bli varslet utover informasjon på våre hjemmesider.

Ansvarsbegrensninger

Følg anbefalt dosering på produktet.

Behandling av Personopplysninger

Era Tran er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som er relatert til ditt kundeforhold. For mer informasjon om personvern oppfordrer vi deg til å lese vår personvernerklæring.

Samtykke til Markedsføring og Aksept av Annonsevisning

Som aktiv og betalende kunde hos Era Tran vil vi kunne sende deg tilbud og annen relevant informasjon basert på opplysninger vi har om deg som kunde. Vi anser deg å være aktiv kunde 365 dager etter siste aktive abonnement. Markedsføringen vil være i form av nyhetsbrev, e-post, sms eller lignende, og kan inneholde tilbud og informasjon på tilsvarende produkter og tjenester.

Hvis du ikke har et aktivt kundeforhold til Era Tran vil du bare motta elektronisk markedsføring dersom du har gitt særskilt samtykke til det.

Dersom du ikke ønsker å motta slik markedsføring kan du følge avmeldingslenke i markedsføringshenvendelsene du mottar.

Angrerett

Som kjøper kan du angre kjøpet av produkter etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at du uten grunn kan returnere uåpnet produkt til oss selv om det ikke er noen mangel ved den. Du kan også benytte angreretten før produktene er levert. Du må gi oss melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at produktene, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt.

Meldingen om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema eller e-post), og den må inneholde opplysninger om hvordan du vil returnere produktet til oss. Du skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt, sende produktene tilbake.

Tilbakebetaling skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra din melding om bruk av angreretten. Som selger kan vi holde tilbakebetalingen tilbake til produktene er mottatt, eller til du har lagt frem dokumentasjon på at produktene er sendt tilbake.

Du som kjøper må bære kostnadene ved å returnere produktene dersom angreretten benyttes.

Produktet må kunne leveres tilbake til oss i samme stand og mengde som du mottok det. Dersom produktets verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå produktets art, egenskaper og funksjon, må du dekke dette verditapet.

Reklamasjon

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved produktet.

Reklamasjonsretten er begrenset til produktets holdbarhetsdato som angitt på emballasjen forutsatt at riktig lagring er fulgt og maksimalt to måneder fra forholdet det reklameres på ble oppdaget. Under enhver omstendighet plikter du å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil og mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon, må du ta kontakt med oss.

Frist for å melde krav ved forsinkelse

Ved forsinkelse må du rette krav til oss innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og produktet ikke er levert. Dersom produktet er betalt med kredittkort, kan du også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til oss eller kredittyter bør være skriftlig (e-post eller brev).

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom vi ikke leverer produktene eller leverer dem for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra oss.

Du må melde krav til oss ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt om «Reklamasjon».

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes oss eller forhold på vår side, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde produktene tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra deg.

Endring av vilkårene

Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Ved endring av vilkårene vil du bli varslet om dette. Slik varsel gis inntil 1 måned før endringene trer i kraft. Dersom du, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen står du fritt til å gjøre dette. Dersom avtalen ikke sies opp, innebærer det i så fall at du aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkårene.

Konfliktløsning

Begge parter skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du som kjøper kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan begge parter skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. * Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan begge parter hver for seg, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

*Se lov av 01. mars 2017 Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven).

Husk å bruke koden «MINRUTINE» – Få første flaske gratis når du bestiller ditt abonnement.