Hvorfor omega-3 er viktig for hjernen

Av organene i kroppen er det hjernen som inneholder mest omega-3 fettsyrer. Det er maten vi spiser, eller kosttilskudd vi tar, som tilfører hjernen disse fettsyrene. Kroppen lager ikke fettsyrene selv.

Omega-3 fettsyrenes funksjon

Fettet i hjernen brukes ikke til energi som i fettvev, men til oppbygging av nerveceller og støtteceller. Det er de flerumettede omega-3 fettsyrene EPA og DHA som er de sentrale byggeklossene. I omega-3 rike nerveceller går signalene raskere og nettverket av nerveceller fungerer mer effektivt. Dette er positivt for kognitive funksjoner som hukommelsen og evnen til å lære.

Lavt omega-3 nivå i kroppen er forbundet med lav kognitiv funksjon og atferdsvansker. Studier har vist at omega-3 tilskudd forbedrer leseferdigheter, minne, reaksjonstid og reduserer atferdsvansker hos barn med ADHD. Disse fettsyrene er helt nødvendige for en velfungerende hjerne.

Omega-3 fettsyrene er viktige for hjernens utvikling og vekst

Det er spesielt tre livsfaser hvor det er nødvendig å sørge for tilstrekkelig inntak av omega-3 fettsyrene EPA og DHA:

  1. Under svangerskapet
  2. I tenårene
  3. I alderdommen

Mors kosthold

Allerede under svangerskapet bygges omega-3 fettsyrene inn i hjernen i store mengder. Det er derfor viktig at mors kosthold inneholder tilstrekkelige mengder omega-3 fettsyrer. Næringen fosteret får gjennom morens kosthold og spedbarnet får gjennom morsmelken bidrar til optimal utvikling av hjernen. Omega-3 fettsyrene EPA og DHA forbedrer de elektriske egenskapene i nervecellene og signalene mellom nervecellene spres raskere.

I tenårene

Hjernen fortsetter å utvikle seg gjennom hele livet vårt. Det skjer endringer i både struktur og funksjon. Mengden fett i hjernen øker frem til 30 års alderen og avtar når vi blir eldre. I tenårene endres ofte kostholdet og det er viktig å sikre tilstrekkelig inntak av omega-3 fettsyrer. Utviklingen i norsk kosthold viser at fiskekonsumet blant ungdom går ned og ligger på et lavere nivå enn helsemyndighetenes anbefalte mengde.

De eldre

I alderdommen er opptaket av omega-3 fettsyrer til hjernen mindre effektivt. I denne livsfasen er det derfor nødvendig å øke inntaket av omega-3 fettsyrer. Forsking antyder at et lavt nivå av omega-3 fettsyrer i kroppen ser ut til å være en risikofaktor for ulike demens og hukommelsesvansker.

Riktig næring for hjernen

For en velfungerende hjerne er det viktig å ha tilgang til gode næringsstoffer og et variert kosthold, for å unngå næringsmangler. De fleste vet at kostholdet påvirker helsen vår, men mange kjenner ikke til effekten kostholdet har på hjernen. En god hjernefunksjon krever tilstrekkelig inntak av omega-3 fettsyrer for å sikre normal utvikling og optimal funksjon av hjernen i alle faser av livet.

EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet) hevder det er tilstrekkelig dokumentert gjennom forskning at et daglig inntak på 250mg av omega-3 fettsyren DHA bidrar til hjernens normale funksjon.

Era Tran er en fersktappet tran av ren skreileverolje. Den nøytrale fargen på oljen og fraværet av fiskesmak er viktige kjennetegn på god kvalitet. Era tran er en naturlig rik kilde til de viktige omega-3 fettsyrene og D-vitamin. Tar du 5ml, som tilsvarer en teskje, daglig får du dekket ditt behov for de viktige omega-3 fettsyrene.

Husk at hjernen er vår neste store helseutfordring!

To flasker med Era tran ved siden av hverandre. En tranflaske i eske og en tranflaske uten eske.

150ml Era Tran

Flytende fersk og frisk tran hjem til deg 

Husk å bruke koden «MINRUTINE» – Få første flaske gratis når du bestiller ditt abonnement.